پینترست وارد بورس می‌شود

تکنولوژی کامپیوتر – تازه‌ترین شرکت سیلیکون ولی که می‌خواهد عرضه اولیه سهام یا ورود بورس داشته باشد شرکت پینترست (Pinterest)…