رجیستری را دور زدند

تکنولوژی کامپیوتر – واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن…

The show must go on!

تکنولوژی کامپیوتر – It’s far away and long ago — so long ago, in fact, that there are still IT…

تکنولوژی کامپیوتر chirp-apple-watch-100764005-large-380x250 The 10 best free Apple Watch apps of 2018 هاست افرادیتا تکنولوژی کامپیوتر افردا دیتا افرادیتا afradata Afra Data

The 10 best free Apple Watch apps of 2018

تکنولوژی کامپیوتر – The Apple Watch may be Apple’s most personal device, but to truly make it yours you’ll need…

Amazon Echo Dot vs. Google Home Mini

تکنولوژی کامپیوتر – You’ve just noticed a great price on an Amazon Echo Dot or Google Home Mini smart speaker….