با کمک هوش مصنوعی سخنوری کنید

تکنولوژی کامپیوتر – “وکالیتیکس” نام برنامه‌ای است که زبان بدن شما را تجزیه و تحلیل می‌کند تا شما را به…