وسواس سیلیکون‌ ولی به پول چینی

تکنولوژی کامپیوتر – اغلب سرمایه‌گذارانی که در سیلیکون‌ ولی پولشان را در استارت‌آپ‌‌های پرمخاطره سرمایه‌گذاری می‌کنند تنها برای آنکه شکست…