تکنولوژی کامپیوتر google_app_1-380x250 شکل جستجو در گوگل تغییر پیدا کرد هاست افرادیتا تکنولوژی کامپیوتر افردا دیتا افرادیتا afradata Afra Data

شکل جستجو در گوگل تغییر پیدا کرد

تکنولوژی کامپیوتر – شکل جستجو در گوگل با هدف افزایش توجه کاربران به منابع خبری نسبت به نسخه‌های قبلی تغییر پیدا…