تعرفه‌ اینترنت موبایل زیر قیمت است!

تکنولوژی کامپیوتر – دبیر سندیکای صنعت مخابرات با بیان این که درآمدزایی اپراتورهای موبایل از بخش صوت موجب شده بسته‌های…