شبکه های اجتماعی رسانه اصلی انتخابات

تکنولوژی کامپیوتر – تقریبا بسیاری شبکه‌های اجتماعی را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر این دوره می‌دانند. نامزدها و هوادارانشان…