ترامپ باز هم ضایع شد +فیلم

تکنولوژی کامپیوتر – ویدئوی کوتاه دیگری از رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که باز هم صحنه ضایع شدن او را…