آیا تلفن همراه ترامپ ناامن است

تکنولوژی کامپیوتر – دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا از یک موبایل اندرویدی ناامن بهره استفاده می کند. …