سامسونگ: گذشته تکرار نمی‌شود

تکنولوژی کامپیوتر – همه میدانیم چه اتفاقی برای باتری‌های آتشین سامسونگ رخ داد. آیا این اتفاق دوباره تکرار می‌شود؟ سامسونگ…

Apple quashes bugs in iOS, macOS and Safari

تکنولوژی کامپیوتر – Apple on Monday updated macOS Sierra to 10.12.3, patching 11 security vulnerabilities and addressing a graphics hardware…

Apple quashes bugs in iOS, macOS and Safari

تکنولوژی کامپیوتر – Apple on Monday updated macOS Sierra to 10.12.3, patching 11 security vulnerabilities and addressing a graphics hardware…

Apple quashes bugs in iOS, macOS and Safari

تکنولوژی کامپیوتر – Apple on Monday updated macOS Sierra to 10.12.3, patching 11 security vulnerabilities and addressing a graphics hardware…

Microsoft expands FastTrack migration service

تکنولوژی کامپیوتر – Microsoft is expanding the free services it offers to help enterprise customers adopt its products.The company announced…

Microsoft expands FastTrack migration service

تکنولوژی کامپیوتر – Microsoft is expanding the free services it offers to help enterprise customers adopt its products.The company announced…