تکنولوژی کامپیوتر 12-380x250 اولین اطلاعات از دوربین آیفون XI هاست افرادیتا تکنولوژی کامپیوتر افردا دیتا افرادیتا afradata Afra Data

اولین اطلاعات از دوربین آیفون XI

تکنولوژی کامپیوتر – اولین اطلاعات مربوط به دوربین گوشی هوشمند آیفون XI منتشر شده است که نشان می دهد اپل…